Kapital Partner er Danmarks eneste virksomhed med fokus på kapitalfremskaffelse via børsen til mindre og mellemstore danske selskaber


KAPITAL FREMSKAFFELSE

TILBAGE TIL BØRS-RØDDERNE

Kapital Partner fokuserer på at lave smidig og effektiv kapitalformidling i størrelsen 10-200 mio. kr til det betydelige antal små- og mellemstore virksomheder, som er afgørende for væksten i dansk erhvervsliv. Når vi siger ”tilbage til børs-rødderne” mener vi moderne kapitaltilførsel via børsnotering. Børsen skal igen bruges til at skaffe ny kapital til de gode projekter og vækstvirksomheder i Danmark. I lighed med crowdfunding udnytter vi moderne metoder og digital teknologi til effektivt at rejse kapital fra en bred vifte af investorer.

Det betyder, at vi, i modsætning til det etablerede banksystem, ikke er dyre. Vores forretningsmodel er ikke, at lave højt profilerede transaktioner til milliard-beløb med deltagelse af dyre revisorer og advokathuse. Vi står for børsnoteringer, der ligesom før i tiden, er en hurtig og effektiv mulighed for små og mellemstore selskaber til at skaffe kapital, så de kan realisere deres fulde potentiale.

ONE STOP SHOP

Med vores One-Stop-Shop løsning sikres en succesfuld kapitaltilførsel med minimal anvendelse af ledelsens ressourcer. Sammen med vores partnere og serviceleverandører sørger vi for, at børsnoteringen sker smidigt og top professionelt samtidig med, at ledelsen kan fokusere på det vigtigste, nemlig at skabe værdi i forretningen.

One-Stop-Shop betyder også, at vi bistår med "modningen" af de virksomheder, der endnu ikke er forberedt på at rejse ekstern kapital.

START REJSEN

Når selskabet er blevet børsnoteret fortsætter samarbejdet. Vi står for den daglige kommunikation med aktiemarkedet, og vi sikrer, at selskabet lever op til alle formelle krav. Som aktiv partner indenfor investor- og markedskommunikation sørger vi for, at selskabet udnytter alle fordelene ved at være børsnoteret, uden at det tager unødigt af ledelsens resurser.

En børsnotering er kun begyndelsen på rejsen for selskabet, og for de nye og gamle aktionærer. I takt med at virksomheden udvikler sig, kan selskabet hente yderligere kapital på aktiemarkedet til finansiering af yderligere ekspansion og opkøb.

Læs mere om processen og børsnotering af din virksomhed i brochuren, som du kan hente her.


OM OS

Kapital Partner bygger på solid erfaring fra aktiemarkedet lige fra kapitalfremskaffelse og børsnotering til aktieanalyse, værdiansættelse, rådgivning og investor relations. Kapital Partner er Certified Adviser på Nasdaq og Mentor på Nordic Growth Market.

 

 

JESPER ILSØE

Jesper har 20 års erfaring fra aktiemarkedet, primært inden for aktieanalyse, rådgivning og international kapitalfremskaffelse. Dertil har han i en årrække arbejdet som jurist med advokatbestalling i USA. Som analytiker er Jesper bl.a. blevet ratet som henholdsvis den bedste i Danmark og blandt de bedste i Norden.

SØREN PONTOPPIDAN

Søren har mere en 25 års erfaring fra den finansielle branche. Han har arbejdet med salg af aktier til danske, norske og svenske investorer, samt kapitalfremskaffelse i form af Private Placements og IPO’s primært i Danmark og Sverige. Dertil har han været IR ansvarlig i et dansk børsnoteret investeringsselskab.


KONTAKT

Jernbanegade 4, 3. th
1608 København V
Telefon: 8988 7846
info@kapitalpartner.dk


Jesper Ilsøe
Partner
Mobil: 2680 2728
ji@kapitalpartner.dk

Søren Pontoppidan
Partner
Mobil: 2964 8107
sp@kapitalpartner.dk